Tarihi Dibek
  • 17.05.2022

Kaynaşlı Merkez Mahallesi’nde uzun yıllar boyu halkımızın kullandığı monoblok taş gövdeden yapılmış tarihi bir bulgur ve keşkek dibeği bulunmaktadır. Bu dibekte, çevre halkı imece usulüyle kışlık bulgur, keşkek, tuz ve toz biberini dövmekteydi.

Kışlık yiyeceğini dövecek komşular dibek başına toplanarak sıra tespiti yapar, birinci sırayı alan kişi bulgurunu dibeğe koyar ve soku denilen ağaç tokmaklarla hazır bulunan komşular tarafından 3’lü 4’lü hatta 5’li gruplar halinde dövülürdü. Bu döngü, o gün bulgur dövecek herkesin bulguru bitinceye kadar devam etmekteydi.

Tarihi Dibek, 1995 yılındaki sel felaketi nedeniyle sürüklenmiş olup yerine, tarihi eserlere olan ilgisiyle tanınan rahmetli Muharrem Canaz tarafından asbest ve betondan bir dibek yapılmıştır. Ancak daha sonra Tarihi Dibek, yine aynı vatandaşımız tarafından Orhan Gazi Cuma Camii civarında bulunarak getirilmiş ve aynı yerine yerleştirilmiştir.